Yhteystiedot

Tmi Tuomas Puukko
Jumperinkatu 1
15320 LAHTI

044 274 0664
tuomas.puukko@gmail.com

Y-tunnus 2191016-9

Pihapuiden sekä ongelmapuiden kaato

Pihapuiden sekä ongelmapuiden poistossa tärkeintä on saada suoritettua työ laadukkaasti aiheuttamatta vaaraa työn suorittajalle tai lähiympäristölle. Tämän vuoksi jokainen kohde ja mahdolliset riskit kartoitetaan etukäteen.

Kaatovaihetta suorittaa aina kaksi henkilöä, joista toinen tekee työtä kiipeämällä ja toinen varmistaa alhaalla työn turvallista suorittamista.

Usein pihoilla kasvavat puut ovat niin lähellä rakennuksia, että runkojen suora kaato ei ole mahdollinen. Tällöin sekä puunoksat että -runko lasketaan maahan hallitusti köysien avulla. Näillä toimenpiteillä vältetään vahinkojen aiheutuminen rakennuksille ja puutarhalle.

Työ suoritetaan tilauksen mukaisesti:

- Kaatotyöt

- Polttopuiden sahaustyöt

- Oksien ja risujen siivous sekä poiskuljetus

Pihoilla ja taajamissa tehtäviin puunkaatoihin on aina oltava maa-alueen omistajan ja kaupungin edustajan lupa.