Yhteystiedot

Tmi Tuomas Puukko
Jumperinkatu 1
15320 LAHTI

044 274 0664
tuomas.puukko@gmail.com

Y-tunnus 2191016-9

Kattojen lumi- ja jäätyöt ovat taas ajankohtaisia

05.02.2012

Edellinen talvi on oli erittäin kiireinen kaikille, jotka tekivät kattojen lumi- ja jäätöitä. Osassa kohteista reagoitiin mahdollisiin uhkakuviin ajoissa, mutta joihinkin rakennuksiin ehti syntymään erilaisia lumesta ja jäästä johtuneita vaurioita.

 

Kiireinen talvi toi mukanaan ns. ”myyjän markkinat” , joiden myötä kattotöihin tuli suuri joukko uusia toimijoita. Tämä tilanne vaikutti osaltaan suureen hintatasovaihteluun, kuten myös työsuoritusten laatuun. Edellisen talven kattolumitöistä riittää keskustelua vielä pitkään ja vaurioiden syntyperiä tutkitaan tarkasti ympäri Suomen.

 

Suurin osa näistä vaurioista olisi pystytty estämään hyvällä ajoituksella ja oikeilla varusteilla, sekä työvälineillä. Tämän vuoksi haluammekin kertoa kaikille asiakkaillemme oman työmme toimintamallista sekä käytetyistä työ- ja turvavarusteista.

 

Kattotöissä lähtökohtana on huolehtia työn turvallisuudesta niin tekijöille kuin myös työalueella liikkuville ihmisille. Tämän takia on ollut ehdottoman tärkeää, että kutakin työkohdetta varten on varauduttu riittävillä varotoimilla ja henkilömäärällä.

 

Käytetyt varotoimenpiteet:

 • Sisäasianministeriö on laatinut korkeiden paikkojen työturvallisuuslain, jonka puitteissa on määritelty käyttötarkoitukseen sopivat henkilösuojaimet ja käytössämme on näiden ohjeiden mukaiset, EN standardoidut korkeiden paikkojen henkilösuojaimet ja turvalaitteet
 • Katolla ollaan aina pareittain à työn suorittaja ja ns. varmistaja. Lähtökohtana on se, että myös varmistaja on asianmukaisesti kiinnitettynä kattorakenteisiin
 • Alamies, joka huolehtii siitä, että ulkopuolisille ei aiheudu vaaraa, eikä pudotuslumi aiheuta materiaalivahinkoja
 • Pudotuslumen ja jään aiheuttamia materiaalivahinkoja estetään myös vanerisilla suojalevyillä
 • Loivemmilla katoilla voidaan toimia ilman katolla olevaa varmistajaa, mutta tällöin varmistusköydet ovat kiinnitetty siten, että työn suorittaja ei pääse putoamaan katon reunan yli
 • Työturvallisuutta on lisätty myös ylimääräisillä turvaköysillä, joilla voidaan kattotyöntekijä  laskea tarvittaessa turvallisesti reunan yli maahan
 • Korkealla työskenneltäessä olemme myös varautuneet mahdollisen vahingon syntymiseen ja mukana on ensiaputarvikkeet ja useimmiten hätäensiapukoulutettu henkilö

 

Turvavarusteet:

 

 • Kattomiehillä on käytössään hyväksytyt katto- ja seinätyövaljaat
 • Turvaköydet ovat semistaattisia katto- ja seinätyöskentelyyn hyväksyttyjä köysiä
 • Kiinnitykseen käytetään korkeanpaikan työskentelyyn hyväksyttyjä kiinnityshihnoja ja vaijereita
 • Varmistuksessa käytetään köysitarraimia sekä laskeutumis- ja varmistuslaitteita
 • Sulkurenkaat (sakkelit) ovat korkean paikan työskentelyyn hyväksyttyjä
 • Kaikilla työntekijöillä on päässään kypärät
 • Alamiehillä on aina päällään huomioliivit

Jotta työntekijät pystyvät varmistumaan työn laadukkuudesta ja asiakastyytyväisyydestä on työvälineiden oltava myös kunnossa. Kaikista katolla käytettävistä lumityövälineistä on poistettu kattoon osuvat rautaosat, jolloin katon pinnoitteille aiheutetaan mahdollisimman vähän vahinkoa. Jään poistossa käytettään muovi- ja kumipäisiä ”rekyylittömiä” lekoja, jolloin lyönnillä jäähän aiheutetaan mahdollisimman vähän rasitusta kattorakenteille, eikä pelteihin synny reikiä.

 

Varusteethan ovat vain välineitä työn suorittamiseen, mutta niiden oikeanlaisuudesta on huolehdittu. Työsuoritukseen liittyy olennaisesti hyvä yhteydenpitäjä työn tilaajaan ja heidän edustajiinsa. Tämä yhteydenpito takaa sen, että kaikki ovat tietoisia työsuoritusten aikatauluista ja pois siirrettävästä lumesta. Meidän työryhmämme on huolehtinut työsuoritusten aikana kulkuteiden aukipitämisestä, kuten myös varasuloskäyntien toimivuudesta. Näillä keinoin olemme pyrkineet pitämään kulloisenkin työkohteen asukastyytyväisyyden kunnossa ja osaltamme huolehtimaan heidän turvallisuudestaan.

 

Tulevan talven lumitöitä kannattaa suunnitella jo hyvissä ajoin, jotta pystymme aktiivisesti tekemään ennakoivia työtehtäviä. Tällöin pystymme välttämään suuren osan huollettavien kohteiden lumi- jää ja vesivahingoista.

 

Olemme aina valmiita auttamaan Teitä kun tarvitsette kattotyöntekijöitä ja suunnitellaan yhdessä tulevat huoltotoimenpiteet.

10.02.2012Tiedote kiinteistöhuollon ammattilaisille I / 2012
05.02.2012Kattojen lumi- ja jäätyöt ovat taas ajankohtaisia
17.03.2011Lumi- ja jäätyöt aikataulussa kuntoon!
04.11.2010Kattoturvatuotteiden ja sadevesijärjestelmien yhteistyö Orima-Tuote Oy:n kanssa
29.10.2010Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut nousivat 4,7 %